Din webbläsare är gammal

Det ser ut som att versionen på den webbläsare du just nu använder är utdaterad. För att du ska kunna ta del av Liggometern behöver du först uppgradera till en nyare version, eller byta till en annan som stöttar modernare innehåll på nätet. Fram tills dess tackar vi för ditt tålamod.

Läs mer på browsehappy.com

Välkommen!

Du måste vara minst 18 år för att gå in på denna webbplats.

Om du är under 18 år får du vänta med att besöka Fylleligg.se tills du har åldern inne.

Alkohol kan bidra till att den sexuella lusten ökar och att man känner sig mer avslappnad. Det beror på att många upplever att nervositet och spänningar minskar. Men det innebär inte att mer alkohol betyder bättre sex eller att förmågan till bra sex ökar, snarare tvärtom. För mycket alkohol har många negativa effekter på själva sexet. Det gäller både killar och tjejer. Alkohol i samband med sex ökar exempelvis risken för att du glömmer att skydda dig eller att du utsätter någon för något den inte vill. Att kontrollen över muskler och känslor försämras hjälper ju inte heller till – för att inte nämna illamående.

63%

Drygt 6 av 10 (63 procent) mellan 18-25 år har haft sex alkoholpåverkade.

29%

Nästan 3 av 10 (29 procent) mellan 18-25 år som haft sex när de varit alkoholpåverkade säger att de har ångrat det efteråt och i princip lika många (30 procent) har glömt att skydda sig.

67%

2 av 3 (67 procent) mellan 18-25 år uppger att de haft sin bästa sexuella upplevelse när de varit nyktra.

Läs hela undersökningen på iq.se

Alkohol påverkar dig på flera olika sätt.

1-2 glas alkohol kan bidra till att man känner sig glad, mer självsäker och utåtriktad. I kombination med sex upplever många detta som något positivt. Vid ett högre alkoholintag än så riskerar ens omdöme att försämras och förmågan att ta till sig information minskar, vilket troligtvis inte gör den sexuella upplevelsen bättre.

OSKYDDAT SEX

Oskyddat sex är vanligare bland de som varit berusade första gången de har sex och bland de som har druckit alkohol före sex. Läs mer här
Att ha oskyddat sex innebär att risken för könssjukdomar och oönskade graviditeter ökar. Därför är det väldigt viktigt att alltid skydda sig i samband med sex. Vill du veta mer om riskerna med oskyddat sex kan du göra det här

SEXUELLA ÖVERGREPP

Ett sexuellt övergrepp är när någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Om man har sex berusad ökar exempelvis risken för att du utsätter någon för något som den inte vill. Sexuella övergrepp, oavsett om man är full eller ej, är ett allvarligt brott. Om du vill läsa mer om sexuella övergrepp kan du göra det här.

SEX MAN ÅNGRAT

Enligt den undersökning som IQ låtit Sifo genomföra bland 1000 18-25-åringar svarar 29 procent att de,  i samband med att de haft sex alkoholpåverkade, ångrat sexet efteråt. Bland männen uppgav 23 procent att det var så och bland kvinnor var motsvarande siffra 35 procent. På frågan ”Känner du någon som nämnt att de i samband med att de haft sex alkoholpåverkade ångrat sexet efteråt?" uppger 54 procent att de gör det. Bland männen var det 48 procent som svarade att de gjorde det och bland kvinnorna var motsvarande siffra 60 procent.

Alkohol och sexuellt risktagande

2011 presenterade Folkhälsomyndigheten en rapport som Smittskyddsinstitutet tagit fram som hette Alkohol och sexuellt risktagande. Rapporten handlar bland annat om vilken betydelse alkohol har för ungdomar och hur det hör ihop med frågor om sex. I rapporten framkommer bland annat att många av de medverkande ungdomarna anser att alkoholkulturen i hög grad är sexualiserad. Ungdomarna hänvisar ofta till själva berusningseffekten som en orsak till att de har haft oskyddat sex. Hela rapporten finns att läsa här.

Läsa mer om alkohol och sex

Nedan hittar du länkar till olika organisationer som skrivit om alkohol och sex:
CAN
Alkoholsmart
UMO: Sex
UMO: Tobak alkohol droger
RFSU

Ungdomar och sexualitet

Folkhälsomyndigheten presenterade under våren 2014 en stor undersökning bland 6121 ungdomar mellan 15-24 år kring olika aspekter av sex och sexualitet. Bland resultaten framkom bland annat att 31 procent av killarna mellan killar 20-24 år uppgav att de hade druckit alkohol vid sitt senaste samlag, motsvarande siffra för tjejer mellan 20-24 år var 21 procent. Om du vill läsa hela rapporten finns den här.

Att många tycker det känns lite enklare att prata med nya människor efter att de druckit alkohol är ingen hemlighet. Alkohol i små mängder gör att många känner sig lite mer avslappnade och självsäkra. Men det är viktigt att komma ihåg att om man dricker för mycket spelar det ingen roll hur självsäker och attraktiv man känner sig, det är inte så man uppfattas.

59%

Nästan 6 av 10 personer (59 procent) mellan 18-25 år tycker att alkohol gör det enklare att träffa tjejer eller killar.

86%

Nästan 9 av 10 (86 procent) tjejer mellan 18-25 år har varit med om att någon som stött/raggat på dem varit för berusad. Bland killarna var motsvarande siffra 71 procent.

46%

Nästan hälften av alla mellan 18-25 år har druckit alkohol för att våga ragga/stöta på någon.

Läs hela undersökningen på iq.se

Om du druckit alkohol så händer mycket i kroppen som påverkar sex. För att visa hur vi påverkas, och ungefär till vilken grad, har vi delat upp detta i olika ”mätare”. Dessa ändras alltså varefter du höjer eller sänker promillehalten i Liggometern. Naturligtvis är allt detta individuellt men forskningen visar ändå att man kan se mönster som många människor har gemensamt.

KOMMUNIKATION, MOTORIK, BALANS, PRECISION

Några av de mer synliga effekterna av alkoholkonsumtion är att man vinglar och sluddrar. Det är direkta resultat av hur signalerna I nervbanorna påverkas av alkoholen.

FÖRMÅGAN ATT TA TILL SIG INFORMATION

Vår förmåga att tolka andra människors språk – både kroppsligt och i ord – börjar försämras redan vid förhållandevis små mängder alkohol.

TRÖTTHET, REFLEXER, MUSKELSTYRKA

Det här är en viktig anledning till varför lagen förbjuder dig att köra bil när du är påverkad. Du blir dåsig och matt samt får dåliga reflexer – brister som är livsfarliga i trafiken. Och tråkiga i sängen.

OMDÖME

Vårt omdöme påverkas av alkoholkonsumtion. En tendens är till exempel att många känner sig mer självsäkra och blir mer riskbenägna än vad de skulle varit i vanliga fall.

KÄNSLIGHET

Många av oss blir mer känslomässiga när vi dricker alkohol. Det är inte ovanligt med känsloutbrott. Oavsett om det är glädje, sorg eller aggressivitet så kan alla känslor upplevas som förstärkta.

SJÄLVBILD

Vår självbild påverkas rätt omgående vid alkoholintag. Många känner sig säkrare på sig själva och släpper på hämningarna. Eller tvärtom.

GLAS

Ett glas i vårt experiment representeras av ett “standardglas”. Ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol, t ex 33cl starköl (ca 5%), 15cl vin (ca 13%) eller 4cl starksprit (ca 38%).

MANNEN

Mannen i vårt fiktiva experiment är 21 år gammal, väger 73 kg och är 184 cm lång.

KVINNAN

Kvinnan i vårt fiktiva experiment är 25 år gammal, väger 54 kg och är 166 cm lång.

VAD ÄR LIGGOMETERN?

Liggometern är en interaktiv visualisering av hur alkohol kan påverka tjejer och killar i samband med att de har sex. Syftet med Liggometern är att få unga vuxna att reflektera över alkoholkonsumtion i samband med sex. Men också i andra situationer. I Liggometern är det två skådespelare som visualiserar hur sex mellan två personer, som har samtycke, kan se ut vid olika grader av berusning

STÄMMER ALKOHOLEFFEKTERNA I LIGGOMETERN IN PÅ ALLA PERSONER?

Nej. Viktigt att komma ihåg när det handlar om effekterna av alkoholkonsumtion och alkoholförbränning, är att de beror på en mängd olika faktorer som varierar beroende på individ. Faktorer som längd, vikt, allmänt hälsotillstånd och leverns storlek påverkar till exempel alla både hur fort alkoholen förbränns och upplevelsen av ruset. Viktigt att komma ihåg är också att skådespelarna i Liggometern just spelar berusade. Det är en fiktiv iscensättning där personerna i filmen varken druckit alkohol eller har sex på riktigt. Skådespelarnas utagerande vid olika promillehalt kan måhända också i vissa fall upplevas som överdrivna sett till mängden alkohol de påstås ha druckit. Detta är medvetet för att förstärka dramaturgin i vår visualisering.

VARFÖR ANVÄNDER NI ETT HETEROSEXUELLT PAR I ERT EXEMPEL?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna kan ta del av informationen kring hur alkohol påverkar kroppen vid sex. I och med att filmen utgår från hur alkohol påverkar både en tjejkropp och killkropp kan alla ta del av informationen - oavsett vem man väljer att ha sex med.

HUR HAR NI KOMMIT FRAM TILL ALL FAKTA OCH STATISTIK?

Liggometern är faktagranskad av Anna Söderpalm-Gordh, docent och alkoholforskare vid Göteborgs Universitet. IQ har även låtit Sifo genomföra en attitydundersökning bland 1000 personer mellan 18-25 år på området alkohol och sex. Se även länkar under Alkohol och sex.

ALKOHOLPÅVERKAN

Hur påverkade olika personer blir av alkohol är individuellt och beror på en mängd olika faktorer som vikt, längd, alkoholvanor etcetera. Promillehalterna som redovisas för de två personerna i filmen är baserade på just deras längd, vikt och kön (och enbart dessa faktorer) vilket inte innebär att alla upplever samma berusningsgrad som i filmen. Om du vill veta mer om hur alkohol påverkar kroppen kan du läsa mer här.

I filmen sägs att man efter sju öl/glas vin/drinkar inte borde ha sex med någon annan än sig själv. Vad menar ni med det?

Man få självklart ha sex efter att man har druckit mer än 6 öl så länge man har samtycke med sin partner och ingen far illa. Vi är såklart inte ute efter en sexonykterhets-gräns, liknande den som finns för bilkörning, men vid ett riktigt högt alkoholintag blir sexet troligtvis inte speciellt bra och frågor kring samtycke blir komplexa.

ALKOHOLPROFILEN

Om du vill veta mer om de eventuella riskerna med din alkoholkonsumtion kan du göra IQs test Alkoholprofilen här.

Visste du att mer än 6 av 10 personer mellan 18-25 år har haft sex alkoholpåverkade?

Tar det lång tid?

Beroende på vilken uppkopplingshastighet du har kan tiden
det tar för att ladda sidan variera.

Välkommen till Fylleligg.se!

Här hittar du information om alkohol och sex. Du kan exempelvis titta på världens första Liggometer. Där gestaltar två skådespelare, med hjälp av dig och modern forskning, vad som kan hända i huvudet och kroppen under sex i takt med att promillehalten ökar. Du kan även läsa om olika risker kopplade till alkohol och sex, exempelvis oskyddat sex. Och få tips på vart du kan vända dig om du haft en negativ sexuell upplevelse.

x2
Du vet väl om att du kan ändra mängden alkohol skådisarna druckit?

Några av de mer synliga effekterna av alkoholkonsumtion är att man vinglar och sluddrar. Det är direkta resultat av hur signalerna I nervbanorna påverkas av alkoholen.

LIGGOMETERN

Vi ser att du besöker Fylleligg i en mobiltelefon. För en ännu bättre upplevelsen med ytterligare interaktivitet, besök gärna den här sidan även i din dator. Välkommen!